Digital Step được thành lập năm 2016.

Quy mô công ty hiện khoảng 15 người, với tất cả các dịch vụ của một công ty gia công phần mềm.
Ưu tiên của chúng tôi là chất lượng và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Đội ngũ của chúng tôi

Loc, Nguyen Phuoc

Software Architect

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Lộc là một chuyên gia về phát triển phần mềm, người đã tạo ra các giải pháp cao và đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm các tiêu chuẩn mã hóa phần mềm, công cụ và nền tảng.

Toan, Lieu Dat

Project Manager

Toàn chịu trách nhiệm quản lý dự án, chịu trách nhiệm về các yêu cầu và làm việc chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo mang lại sản phẩm với chất lượng cao và đúng tiến độ.

Vu, Le Minh

Chief Financial Officer

Vũ chịu trách nhiệm về tài chính, marketing và sales.

Vu, Bui Hoang

Fullstack Developer

Vũ là một fullstack developer (IOS, Android, Nodejs, JAVA backend…).
Là một lập trình viên tài năng và có rất nhiều kinh nghiệm.

Dat, Nguyen Tien

Mobile Developer

Đạt là lập trình viên chuyên về phát triển ứng dụng mobile đa nền tảng (IOS, Android, Hybris)
Đạt đã phát triển rất nhiều sản phẩm và có nhiều kinh nghiệm.

Khanh, Nguyen Minh

IOS Developer

Khánh có hơn 10 năm kinh nghiệm về lập trình ứng dụng IOS, và là chuyên gia trong lĩnh vực này.